08-755 30 80

Leveransvillkor för Innovativ Catering och Nora deli

Returpolicy

Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Nora deli omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Nora delis ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätt gäller inte när det avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal eller avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso-eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten.